biznesaplani.1s.lv

 

Biznesa plāna struktūra


               Biznesa plāns ir dokuments, kurā ir paplašināti un detalizēti izklāstīta biznesa ideja noteiktam laika posmam.
          Parasti biznesa idejas realizēšanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu kredīta veidā no bankas. Tādā gadījumā bankā nepieciešams iesniegt biznesa plānu, kurā detalizēti un ekonomiski pamatoti atspoguļota uzņēmējdarbības idejas īstenošanas gaita. Dažkārt uzņēmumam kredīts nepieciešams esošā biznesa paplašināšanai, piemēram, jaunu iekārtu, automašīnu, tehnikas iegādei, noliktavu, biroja ēku būvniecībai.
...
       Dalīties

Lasīt tālāk.


Informācijas avoti


  • www.hipo.lv
  • www.esfondi.lv
  • www.liaa.gov.lv
  • www.csb.gov.lv
  • www.likumi.lv
  • www.pvd.gov.lv
Nozaru apraksti:
  • www.viaa.gov.lv/lat/strukturfondi/12111/?tl_id=12561&tls_id=573
  • www.nozaruekspertupadomes.lv
  • www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=6461&hl=1
Algu kalkulators:
  • www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=2283&hl=1
...
       Dalīties

Lasīt tālāk.