biznesaplani.1s.lv

 

Par mums


     Diplomētu un pieredzējušu ekonomistu komanda izstrādā biznesa plānus aizdevuma saņemšanai, investīciju piesaistei, idejas dzīvotspējas novērtēšanai vai uzņēmuma attīstībai.
           Garantējam profesionālu, korektu un viegli saprotamu biznesa plānu. Darbs tiek sagatavots atbildīgi, ņemta vērā reālā nozares situācija, ekonomikas attīstība, nodokļu slogs un likumdošana Latvijā un ārvalstīs. Spējam novērtēt reālu biznesa idejas dzīvotspēju, ilgtspējību, pārzinām dažādu nozaru specifiku un korporatīvo finanšu nianses. Ar savu darbu esam pierādījuši kompetenci valstī nozīmīgākajās nozarēs – pārtikas ražošana, metālapstrāde, būvniecība, kokapstrāde, pakalpojumu sektors, publiskais sektors. Mūsu klienti ir gan nozaru nozīmīgākie spēlētāji valstī, gan uzņēmēji ar inovatīvām idejām, gan publiskā sektora pārstāvji. Vairāk par paveikto skatīt sadaļā "Pieredze".
          Biznesa ideja netiks izskatīta no subjektīvā viedokļa, jo ar projektiem strādā augsta līmeņa projektu vadītāji un finansisti, kā arī vadošie nozaru speciālisti.
            
  • Aiga Zute ir projektu vadītāja ar 8 gadu pieredzi biznesa plānu izstrādē. Ieguvusi augstāko izglītību ekonomikas un finanšu vadībā. Darba pieredzi ieguvusi darbojoties dažādu biznesa un investīciju projektu izstrādē, kā arī konsultējusi investorus projektu virzībā Latvijā. Projektu vadītāja atbild par precīzu un korektu biznesa plānu izstrādi un noteikto termiņu ievērošanu. Vadītājas vadībā tikuši izstrādāti finansējuma plāni sarežģītu tehnoloģisko ražotņu izveidei ne tikai Latvijas teritorijā.
  • Iveta Strausa ir absolvējusi Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti, kur ieguva bakalaura, bet vēlāk – arī maģistra grādu specialitātē „Uzņēmējdarbības vadība”. Ivetai ir 10 gadu pieredze dažādu nozaru vietējo un starptautisko uzņēmumu vadīšanā un attīstībā, ir ieņēmusi valdes locekles un finanšu vadītājas pozīcijas. 4 gadus ir nostrādājusi VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum".
  • Aija Livziniece ir absolvējusi Rīgas Tehnisko Universitāti un ieguvusi bakalaura grādu ekonomikas virzienā. Savas zināšanas papildina, studējot maģistratūrā un apmeklējot ar projektiem saistītos kursus. Darba pieredzi gūst biznesa procesu sinerģijas analīzē un nodrošināšanā, finanšu vadībā un uzņēmumu stratēģiskajā attīstībā.
   

Atpakaļ