biznesaplani.1s.lv

 

Pakalpojumi


        Mēs rūpēsimies par Jūsu biznesu kā par savējo. Mēs domājam plašāk, jo mūsu profesionāļi ir padomdevēji, sadarbības partneri un vadītāja «labā roka» ārpus darbinieku saraksta.
         
    Piedāvājam šādus pakalpojumus:
 • biznesa plāna izstrāde;
 • projektu izstrāde.
             Biznesa plānu sagatavosim 2-4 nedēļu laikā iekšējām vajadzībām (jaunu produktu un iespēju izvērtēšana, situācijas analīze un darbības plāna izstrāde) vai arējām vajadzībām (iesniegšanai bankā, valsts iestādē vai potenciālam investoram).
             Pakalpojumā ietilpst:
 • esošā vai jaunā uzņēmuma apraksts,
 • biznesa idejas formulēšana,
 • uzņēmuma misijas, mērķu un stratēģijas izstrāde;
 • tirgus izpēte,
 • konkurentu analīze,
 • nepieciešamo resursu (gan cilvēkresursu, gan tehnisko) apraksts;
 • mārketinga plāns,
 • SVID (SWOT) analīze;
 • risku izvērtēšana,
 • finanšu plāns (cenas kalkulācija, ieņēmumu un izmaksu prognoze, naudas plūsma, kredīta atmaksas grafika sagatavošana, peļņas zaudējumu aprēķins un plāna bilance),
 • nepieciešamības gadījumā dokumentu sagatavošana iesniegšanai uzņēmumu reģistrā
          Rezultātā Jūs saņemat reālu biznesa plānu MS Word un PDF formātā, kas ļaus Jums piesaistīt finansējumu gan no kredītiestādēm, gan ieinteresēs potenciālos investorus.
          Parasti biznesa plāna sagatavošana maksā EUR 250-400.
          Saņemot komentārus no bankas, biznesa plāna korekcijas tiek veiktas bez maksas.
         
          Gatavojam vietējās un reģionālās attīstības projektus ES Strukturālo fondu, ES Iniciatīvu, EEZ Finanšu instrumenta un citu atbalsta fondu līdzfinansējuma saņemšanai.
          Projekta iesnieguma sagatavošana ietver projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām katrai konkrētai programmai, piedāvājot klientiem pēc iespējas izdevīgāko risinājumu projekta īstenošanai, kā arī nepieciešamo papildus iesniedzamo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu. Dokumentu izstrāde notiek ciešā sadarbībā ar klientu. Nepieciešamības gadījumā sagatavojam arī vērtējošās institūcijas pieprasīto papildus informāciju, lai projekts tiktu apstiprināts.   

Atpakaļ