biznesaplani.1s.lv

 

Apmaksas kārtība


             Vienošanās par darba samaksu notiek pirms darba uzsākšanas un maksājums notiek pēc darba izpildes.
         Maksājums tiek sadalīts divās daļās: pirmais – pēc aprakstošās
darba daļas izstrādes, kad Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis (nosūtījis uz e-pastu) darba priekšskatījumu. Pasūtītājam
 ir iespēja to apskatīties samazinātā formātā un gūt vispārīgu priekšstatu. Līdz ko Izpildītājs ir saņēmis apmaksu, darbs tiek izstūtīts Word formā uz epastu.
            Otro maksājumu Pasūtītājs veic pēc finanšu plāna un citu nepieciešamo papilddokumentu priekšskatījuma saņemšanas. Līdz ko Izpildītājs ir saņēmis apmaksu, darbs tiek nostūtīts Word un PDF formā uz klienta e-pastu.
         Tātad Pasūtītājs maksā par biznesa plānu vai projekta pieteikumu, kad tas ir pilnībā izstrādāts.
         Cena tiek noteikta katram klientam individuāli ņemot vērā projekta kopējās izmaksas un darbietilpību.
         Lai konkrēti noskaidrotu darba izstrādes izmaksas, lūdzu sazinieties ar mums pa "Kontaktu" sadaļā norādīto e-pastu vai telefona numuru, sniedzot īsu savas biznesa idejas aprakstu.

   

Atpakaļ